Foreningen navn er ANDELS - INVEST KØBENHAVN.

Den er stiftet i 1975. Dens hjemsted er

Storkøbenhavn og dens værneting er Københavns Byret.

Foreningens formål er at foretage anbringelser af de ved emission til medlemmerne indkomne

midler m.v. i værdipapirer o. lign. samt kontoindskud i pengeinstitutter.